Friday, December 21, 2007

gaalipata songs lyrics...3
haaDu: jeeva kaLeva
gaayaka: Sonu Nigam
sahitya: Yogaraj Bhatonde samane nittusiru
pisuguDuva teerada mouna
tumbi tuLuko kaNgaLali
karagutide kanasina baNNa

yedeya jOpaDiya oLage
kaaliDade kolutide olavu
manada kaarmugilina tudige
maLebillinante novu
kone irada ekantave olaveee?

onde samane nittusiru
pisuguDuva teerada mouna
tumbi tuLuko kaNgaLali
karagutide kanasina baNNa

jeeva kaLeva amrutake
olavendu hesariDa bahude?
praaNa uLiso khaayilege
preeti endenna bahude?

honganasa chaadaradalli
muLLina haasigeyali malagi
yaatanege muguLnage baralu
kaNNa hani summane oLage
avaLanne japisuvude olave?

jeeva kaLeva amrutake
olavendu hesariDa bahude?
praaNa uLiso khaayilege
preeti endenna bahude?

naalku padada geetheyali
miDitagaLa baNNisa bahude?
mooru swarada haaDinali
hrudayavanu haribiDa bahude?
ukki baruva kaNTadali
naraLutide nalumeya gaana
bikkaLisuva yedeyoLage
nagutalide maDida kavana
onTitanada guruve olave?

No comments: