Wednesday, November 05, 2008

ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ....


Shoba De: Taking the democracy argument further, in a country like India, who decides which person has the right to be in whichever part of the country?

Raj Thackery: India is like Europe. This means there is one currency and numerous languages and cultures. And this is a 'Europe' made up of various cultures.


ಇದು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಉವಾಚ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಂತು ಬುದ್ದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಠಾಕ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ.


ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
SD: Hindi has been declared the national language, that's why.
RT: Where is it a national language?

SD: Officially it is the national language. RT: That is what I am saying. Let's check its history. Hindi is a state language. It was declared the national language in a Congress session. We can speak on this with proof later. It is the national language. I respect it.

ಆದರೂ ಅವರ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ,ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಾರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರೆ ಹೌದಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ, ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಡೇ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿದರೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ರಾಜ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆನೆ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಎಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅರೆಬರೆ confusions ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ...

ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾಡಿ, ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಣ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಲಿ.

ಒಕ್ಕೂಟ-ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗದಿರುವುದು ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅವರ ಧೋರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.