Wednesday, January 10, 2007

Honey Jothe Moon nodokke hoguva munna ....

ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ..


ಮಧುಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೋ
ಹಾಗೇಯೆ ಮಧುಚಂದ್ರವು ಕೂಡ. ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ,ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯ ತಾರೀಖು ದಿನೇದಿನ ಹತ್ತಿರ
ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು??

* ಮೊದಲು ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಬೀಚ್ ಇಷ್ತವಾದರೆ , ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಳಿ ಇರುವ
ಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತ್ತಾರೆ.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು ಆರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಾದರೆ , ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂದು ಸೀಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು
ಆಯ್ಕ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

* ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ, ದಿನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳಿತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

* ೧ ವಾರ ಉತ್ತದ ಬೆಟ್, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ೩ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥು ಆಗುತ್ತದೆ.

* ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮಧುಚಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಂಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕಳೆದರೆ ಸೂಕ್ತ.

* ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಾದರೆ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ecnr ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ VISA ON ARRIVAL ಕೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ENNR ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ passport ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದೇ ಇದು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುವ ಕೆಲಸ , ಇದಕ್ಕೆ DEGREE MARKS card ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ರೂ ೩೦೦/- .
ಹೊಸದಾಗಿ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

* ಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉದಾ:- ಬೀಚ್ ಅಥಾವ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಕೊಡುವದಾದರೆ
SUNGLASSES,CREAM and CAP etc ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ.
ಎನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಂದು ಒಂದು checklist ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ,ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಂಜಾಮು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

* ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು Med Insurance ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು Medical Kit ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರೆ ಅದರ
Dr Prescription ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಮನಿಸಿ:- ಪರಸ್ಥಳಗಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಲೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನು ಕಾಣಿ. ಹದ್ದುಮೀರಿದರೆ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವು ಒಳಿತು.

* Important Phone numbers ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ , ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


* ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ Travel Agent ಮುಂಖಾತರ ಮಾಡಿ. ನೀವೆ bagpacker ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿನಿ ಅನ್ನುವ್ದುದು ಮೂರ್ಖತನ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಡುವದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು.

* Travel Iternary, ತಂಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅದರ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ.

* Itenary ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ www.goadvisor.com" ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

* ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ/ವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕು.

* ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ready to eat, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳಿತು.
ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "Indian Restaurent" ಉಂಟಾ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಲಿ.

* ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ driver/guide ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾದಿತು.

* ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಲು, ಜೊತೆಗೆ digi cam/cam corder ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮನ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ
ಅದರ charger/duracell batteries ಮರೆಯದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

* ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಹಳೆಯ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೋಡುತ್ತದೆ.

* ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು FOREX ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. $$(ಡಾಲರ್) ಅಥಾವ ಯೂರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳಿತು.

* Adventure ಆಟ ಆದುವಾಗ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು impress ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ
ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.

* ಪರಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಹದ್ದು ಮೀರದಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರಸ ಸಲ್ಲ್ಲಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುಸು-ಮುರುಸು ಆಗದಿರಲಿ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಚಂದ್ರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭೂತಿ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ.
ಅದರ ಫಲಾನುಭವ ಪಡೆಯಲಿ.